Zgodovina

Zgodovina

Zametki društva

Začetki aktivnega ukvarjanja vaščanov, predvsem mladine, s športom segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Na prostoru za osnovno šolo v Dražgošah so se začeli zbirati fantje in začeli igrati nogomet. V tistem času je bil prostor še makadamski in popolnoma neurejen. Gole so takrat fantje postavili sami iz lesa. Takoj, ko se je pričela trim liga v nogometu na igrišču Rovn v Selcih, so se tekmovanju priključili tudi fantje iz Dražgoš. Poleg nogometa je v tistem času v Dražgošah med mladimi vladalo veliko zanimanje za smučarski tek. Veliko število fantov in deklet se je aktivno ukvarjalo s tem zanimivim športom. Veliko je bilo tudi zanimanje za alpsko smučanje in skoke z alpskimi smučmi. Pozimi, ko je zapadel sneg, skoraj ni bilo strmine v vasi, kjer ne bi bila urejena kakšna proga ali skakalnica.

 

Ustanovitev društva

Proti koncu osemdesetih let smo začeli razmišljati, da bi uredili na prostoru za osnovno šolo športno igrišče. To je bil eden od glavnih razlogov za ustanovitev Športnega društva Dražgoše. Ustanovni občni zbor je bil v nedeljo, 26.2.1989 v Dražgošah. Glavni namen ustanovitve športnega društva je bil spodbuditi čimveč ljudi k ukvarjanju s športom in rekreacijo ter ustvariti pogoje za to.

V petnajstih letih delovanja društva je bilo na področju športa in rekreacije v Dražgošah kar pestro dogajanje.