Vlaganje v športno infrastrukturo

Vlaganje v športno infrastrukturo

Investicije v športno infrastrukturo in vlaganja v šport

·     Takoj po ustanovitvi – leta 1989 smo pričeli z urejanjem igrišča za osnovno šolo: takrat obstoječe makadamsko »igrišče« razširili, uredili odvodnjavanje, zgradili oporne zidove, ga asfaltirali in kupili potrebno opremo – gole in koše.

·     Zemljišče pred igriščem smo poravnali in uredili otroško igrišče.

·     V letu 1993 smo teren nad opornim zidom igrišča poravnali in na njem postavili leseno brunarico.

·     Čez dan običajno ni časa izvajati športnih aktivnosti, zato smo postavili stebre in uredili razsvetljavo ter tako omogočili športne aktivnosti v večernem času.

·     V vasi je od nekdaj veliko zanimanje za smučanje. Do leta 1995 je v vasi obratovala smučarska vlečnica, mnogo fantov in deklet iz vasi se je aktivno ukvarjalo s smučarskim tekom, vaška tekmovanja v skokih so bila vedno zanimiva in zelo obiskana. Leta 1998 smo se odločili, da poskušamo storiti tudi nekaj za smučanje. Odločili smo se za nakup manjšega teptalnega stroja, ki bi bil primeren tako ta urejanje manjšega smučišča kot tudi za urejanje tekaških prog in bi ga bilo možno prevažati iz kraja v kraj. V letu 1999 se nam je ta želja izpolnila in iz Avstrije smo uvozili teptalni stroj znamke Bombardier.

·     Poleg tega smo se v letu 1999 odločili, da nabavimo opremo za elektronsko merjenje časa in drugo opremo, ki je potrebna za nemoteno organizacijo predvsem smučarskih in tudi drugih tekmovanj: smučarske kole, startne številke,…

·     Od tega leta naprej smo zelo aktivni pri organizaciji različnih športnih tekmovanj; predvsem smučanje (alpsko, teki), tek, kolesarstvo,… Znotraj društva je nastala sekcija Alples timing, ki se prednostno ukvarja z merjenjem časa in obdelavo podatkov na različnih športnih tekmovanjih. V letu 2002 je sekcija s svojimi storitvami pričela sodelovati z zvezo AŠ 2005 pri organizaciji avtomobilskih gorsko-hitrostnih tekmovanj. Zelo zanimiva izkušnja pa je merjenje časa na tekmovanjih starodobnikov. Posebno zanimivo je tradicionalno tekmovanje na Ljubelj, kjer sodelujemo že od leta 1999. V letu 2004 se sekcija preoblikuje v samostojno športno društvo Alples timing.

·     Sredstva za zgoraj navedene investicije in vlaganja v športno infrastruktuo smo večinoma pridobivali z organizacijo zabavnih prireditev in kasneje z organizacijo športno – rekreativnih prireditev in tekmovanj. Poleg tega smo uspeli pridobiti tudi nekaj sponzorjem. Največ nam je pomagalo podjetje Alples, za kar se mu na tem mestu najlepše zahvaljujemo. Poleg tega pa gre zahvala tudi vsem drugim sponzorjem. Potrebno pa je poudariti, da vsega navedenega ne bi bilo brez požrtvovalnih članov športnega društva, ki so prispevali ogromno število prostovoljnih delavnih ur, imeli željo in voljo za razvoj športa in Športnega društva da so poprijeli za vsako delo in tako izpeljali investicijo ali prireditev do konca.

·     V letu 2009 smo temeljito prenovili otroško igrišče v Dražgošah. Vrednost obnove je znašala približno 12.000,00€. Večino dela so opravili člani društva s prostovoljnim udejstvovanjem